Magnani:
Er moeten tenminste drie kleuren duidelijk herkenbaar zijn. Hoe gevarieerder en hoe gelijkmatiger de kleurverdeling, des te beter. Slagpennen en staart moeten getekend zijn. Doffers zijn meer getekend dan duivinnen. De tekening wordt met toenemende leeftijd donkerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<<<< Terug <<<<<